MODIFICACIÓN CONTRATO GESTIÓN

18.06.2016 18:31

Modificació del contracte número 14002387, que té per objecte la gestió i l’administració de la residència assistida municipal Francesc Layret /35.- (20140286)