Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2017


Les festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 seran les següents: 

6 de gener (Reis)

14 d'abril (Divendres Sant)

17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció) 

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució) 

8 de desembre (La Immaculada) 

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

La festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a Festa d'Aran, d'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d'Era Val d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una Ordre, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Normativa

 
DIAS FESTIVOS EN BARCELONA